Brusselplein is de huiskamer van Leidsche Rijn Centrum

Het project Leidsche Rijn betreft de ontwikkeling van “een nieuwe stad” ten westen van Utrecht. Het is de grootste nieuwbouwlocatie van Nederland waar tot 2025 33.000 woningen worden gebouwd, op termijn circa 100.000 mensen zullen wonen en zo’n 40.000 mensen komen te werken. Dat betekent dat er ook de nodige voorzieningen moeten komen. Hart van “de nieuwe stad” is Leidsche Rijn Centrum met winkels, horeca, voorzieningen, kantoren en circa 5000 woningen. De kern dáárvan vormt het Brusselplein.

Het Brusselplein is het centrale ontmoetingsplein van Leidsche Rijn, een Vinex-wijk met de uitstraling van een stad. Op termijn wonen er in de wijk net zoveel mensen als in bijvoorbeeld Delft of Leeuwarden. Het Brusselplein in Leidsche Rijn Centrum (dat niet in het centrum, maar oostelijk daarvan ligt) ligt in een strook die loopt van het busstation in het noorden naar de Grauwaartsingel in het zuiden en een hoogteverschil van 7 meter kent.

Een opvallend element op het Brusselplein is de waterpartij op de kop van het plein. Het markeert ook het punt waar de fietsroute het centrum binnenkomt. Het water- en speelelement ontwikkelt zich in de lengte over het midden van het plein, zodat het een boeiende voorstelling biedt aan de bezoekers van de terrassen. Het is een plek die nadrukkelijk ook voor kinderen aantrekkelijk is. ‘Water heeft altijd een aantrekkingskracht’, zegt Lodewijk Baljon, als landschapsarchitect verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte. Dynamiek en rust komen tot uitdrukking in de verschillende aspecten van water: het stroomt, spuit, valt, staat stil gecombineerd in een doorlopende sculptuur. ‘Het waterelement bestaat onder meer uit een spuiter – de bedriegertjes – en een kunstwerk en is circa 30 meter lang en uitgevoerd in graniet.’

Bomen
Kenmerkende elementen op het plein zijn ook de bomen die langs de lange zijden van het plein keurig in het gelid staan. Ook op het plein zijn twee rijen bomen gezet. Samen gaan ze een luchtig bladerdak vormen. Het was voor Baljon van het begin af duidelijk dat er bomen moesten komen. Hij noemt het Brusselplein de huiskamer van Leidsche Rijn Centrum. ‘Het moest geen monofunctioneel winkelcentrum worden, maar een centrumgebied met uitstraling. Geen kaal plein, maar een plein waar je geborgenheid vindt en die uitnodigt tot verblijven en ruimte biedt voor evenementen.’ Het plein wordt omzoomd met horeca, detailhandel en kantoren, en binnenkort start de bouw van een hotel met 224 kamers dat voor de aansluiting op het station zorgt. Er zijn tientallen restaurants, terrassen, koffietentjes en wijnbars. Er zijn veel winkels van bekende ketens te vinden en ook zit er een Jumbo Foodmarkt met een entree “met allure”. De parkeergarage onder het plein heeft een ondergrondse expeditiegang van 240 meter lang vanwaaruit vrachtauto’s de winkels via de kelder bevoorraden. ‘Sneaky via de achterkant zonder dat bewoners of bezoekers er iets van merken’, zoals Baljon zegt. Eind april is aan het plein De Verrijking geopend, een bibliotheek met wijkcentrum met het aanzien van een modern museum.