Kerkplein Hoogeveen bruist met spiegelvijver

Kenmerkend aan de binnenstad van Hoogeveen is de ribbenstructuur die wordt gevormd door de vele stegen (ribben) die haaks op de Hoofdstraat staan en deze verbinden met de daarachter liggende parken, woongebieden en parkeerpleinen. De ribbenstructuur is een herinnering aan de veenkoloniale verkaveling. De belangrijke langgerekte karakteristiek en de historische context zijn bij de herinrichting van de Hoofdstraat en het Kerkplein behouden gebleven.

Het middelgedeelte van de straat is ingericht met plantenbakken. De ruimtelijke verhouding tussen het voormalige kanaal, de straat en de gevels zijn in ere hersteld door de bomen op de voormalige kades (waar vroeger het water tussen lag) te herplanten. De historische kades lopen evenwijdig aan de winkelpanden en vormen het wandelgebied voor de bezoekers van het centrum. Om het centrumgebied een aantrekkelijke uitstraling te geven, is onder andere gezaagd natuursteen als bestratingsmateriaal voor het deel van het voormalige kanaal gebruikt. Daarnaast zijn betonelementen toegepast en zijn bomen geplant.

Warenmarkt

PUTkast techniek werkte een technisch plan uit voor de stroomvoorziening voor de markt en voor evenementen. Om de diverse activiteiten in de straat mogelijk te maken is een groot aantal contactdozen geplaatst waardoor meerdere aansluitpunten beschikbaar zijn en lange wansluitsnoeren worden vermeden. Naast de levering van de kasten is de gehele realisatie (plaatsen, bekabeling, bestraten deksels en bedrijfsvaardig opleveren) door PUTkast techniek verzorgd. Doordat de deksels in hetzelfde natuursteen als de straat zijn bestraat, vallen de kasten nauwelijks op.

Evenementenplein

REDscape ontwierp op het Kerkplein een spiegelvijver met fonteinen. De vijver moest het hoogtepunt van de straat vormen en ook als ‘selfieplek’ (een bijzondere eis van de gemeente) dienen. De vijver beslaat twee vlakken die de plek markeren waar vroeger twee panden hebben gestaan, gescheiden door een smalle steeg. Een andere historische verwijzing zijn de stenen op het plein: deze duiden op de vorm en het formaat van de vroegere turfstapels die met de boten werden vervoerd.

De Spiegelkraan

Het waterobject op het Kerkplein bestaat uit een honderdtal ‘bedriegertjes’ waarvan er 25 ook nog uitgerust zijn met een nevelfunctie. ‘Dus we kunnen ook nog mist op het plein creëren’, zegt Markus van Werde van Rots Maatwerk dat de technische uitwerking voor zijn rekening nam en verantwoordelijk was voor het uitvoeringsontwerp van de spiegelfontein in combinatie met Lodewijk Baljon landschapsarchitecten. ‘We kunnen het systeem ook zo omzetten dat de vlakken helemaal vollopen en er een laag van 2 centimeter water komt te staan waardoor je een soort spiegelvlak creëert.’

Meer lezen? Vraag ons GRATIS Mooie Pleinen Magazine aan.

Tekst: Hans Bouwman